* De jongeren op de foto’s zijn modellen.
1/12

Welkom bij de Halt-kennisquiz

Doe de Halt-kennisquiz en test je kennis over verwijzen naar Halt.

  • De quiz bestaat uit 10 korte stellingen.
  • Geef per stelling aan of de stelling juist of onjuist is.
  • Je ziet gelijk aan de toelichting of je de vraag goed hebt beantwoord. 

Succes! 

Start de Quiz
2/12
Het signaleringsinstrument, m.b.t. achterliggende problematiek, wordt bij Halt alleen afgenomen in geval van misdrijven.

Helaas, u heeft het foute antwoord gegeven.

Halt gebruikt altijd het signaleringsinstrument, zowel bij misdrijven als bij overtredingen. De enige uitzondering hierop zijn verkorte vuurwerkzaken (dus bij vuurwerkzaken waar de reguliere Halt-straf voor wordt ingezet wordt wel het signaleringsinstrument afgenomen).

Correct beantwoord!

Halt gebruikt altijd het signaleringsinstrument, zowel bij misdrijven als bij overtredingen. De enige uitzondering hierop zijn verkorte vuurwerkzaken.

Vorige Volgende
3/12
De benadeelde(n) in een zaak, ontvangt altijd excuses van de jongere(n) tijdens de Halt-straf.

Helaas, u heeft het foute antwoord gegeven.

Benadeelde(n) in een zaak, ontvangen altijd excuses van de jongere(n) tijdens de Halt-straf. De straf is gericht op genoegdoening aan het slachtoffer en de maatschappij. En om de jongere te laten inzien wat de gevolgen zijn van zijn misdrijf of overtreding.

Correct beantwoord!

Benadeelde(n) in een zaak, ontvangen altijd excuses van de jongere(n) tijdens de Halt-straf. De straf is gericht op genoegdoening aan het slachtoffer en de maatschappij. En om de jongere te laten inzien wat de gevolgen zijn van zijn misdrijf of overtreding.

Vorige Volgende
4/12
Twee jongens (14 en 15 jaar oud) hebben vernielingen gepleegd, met een totaal schadebedrag van 1900 euro. Deze jongens mogen alleen met toestemming van ZSM naar Halt.

Helaas, u heeft het foute antwoord gegeven.

Jongeren worden naar Halt verwezen voor een schadebedrag van maximaal 900 euro pp naar Halt. En maximaal 4500 euro als het feit door een groep is gepleegd. Dus in dit geval is toestemming van de officier van justitie nodig. Die kan op ZSM verkregen worden.

Correct beantwoord!

Jongeren worden naar Halt verwezen voor een schadebedrag van maximaal 900 euro pp naar Halt. En maximaal 4500 euro als het feit door een groep is gepleegd. Dus in dit geval is toestemming van de officier van justitie nodig. Die kan op ZSM verkregen worden.

Vorige Volgende
5/12
Lichte overtredingen (bijvoorbeeld het betreden van verboden terrein) kunnen met een mini proces-verbaal naar Halt worden verwezen.

Helaas, u heeft het foute antwoord gegeven.

Misdrijven worden met een proces-verbaal minderjarigen naar Halt verwezen. Overtredingen kunnen met een Halt mini proces-verbaal of met MEOS naar Halt verwezen worden.

Correct beantwoord!

Misdrijven worden met een PV verhoor van de minderjarige verdachte naar Halt verwezen. Overtredingen kunnen met een Halt mini proces-verbaal of met MEOS naar Halt verwezen worden.

Vorige Volgende
6/12
Een 11-jarig meisje heeft in één kledingwinkel voor een bedrag van 69 euro gestolen. Zij kan naar Halt worden verwezen.

Helaas, u heeft het foute antwoord gegeven.

Alleen jongeren van 12 tot 18 jaar kunnen naar Halt worden verwezen.

Correct beantwoord!

Alleen jongeren van 12 tot 18 jaar kunnen naar Halt worden verwezen.

Vorige Volgende
7/12
Een 16-jarige jongen is in het bezit van alcohol in de openbare ruimte. Hij kan naar Halt worden verwezen.

Helaas, u heeft het foute antwoord gegeven.

Op grond van artikel 45 van de Drank- horecawet worden jongeren naar Halt verwezen voor een Halt-straf. Bij de signalering van overmatig middelengebruik kan de Halt-medewerker doorverwijzen naar hulpverlening/verslavingszorg.

Correct beantwoord!

Op grond van artikel 45 van de Drank- horecawet worden jongeren naar Halt verwezen voor een Halt-straf. Bij de signalering van overmatig middelengebruik kan de Halt-medewerker doorverwijzen naar hulpverlening/verslavingszorg.

Vorige Volgende
8/12
Halt bemiddelt zowel in materiële als immateriële schade.

Helaas, u heeft het foute antwoord gegeven.

Halt bemiddelt zowel in materiële als immateriële schade. Een voorbeeld van immateriële schade kan een financiële vergoeding zijn wanneer het slachtoffer immateriële schade heeft opgelopen als gevolg van mishandeling.

Correct beantwoord!

Halt bemiddelt zowel in materiële als immateriële schade. Een voorbeeld van immateriële schade kan een financiële vergoeding zijn wanneer het slachtoffer immateriële schade heeft opgelopen als gevolg van mishandeling.

Vorige Volgende
9/12
Van het aantal zaken waarbij de politie naar Halt verwijst, ligt het percentage negatieve Halt-zaken al jaren stabiel op 10%.

Helaas, u heeft het foute antwoord gegeven.

Het percentage negatieve Halt-zaken van politie verwijzingen ligt al jaren stabiel rond de 4%.

Correct beantwoord!

Het percentage negatieve Halt-zaken van politie verwijzingen ligt al jaren stabiel rond de 4%.

Vorige Volgende
10/12
Een jongen van 16 jaar schopt een lantaarnpaal kapot. Hij wordt verwezen naar Halt en voert daar een Halt-straf uit. Hij krijgt een justitiële aantekening omdat hij een misdrijf heeft begaan

Helaas, u heeft het foute antwoord gegeven.

Wanneer een jongere een Halt-straf succesvol afrondt, voorkomt hij juist justitiële documentatie.

Correct beantwoord!

Wanneer een jongere een Halt-straf succesvol afrondt, voorkomt hij juist justitiële documentatie.

Vorige Volgende
11/12
Een 14-jarig meisje slaat op het schoolplein na een ruzie een 13-jarige schoolgenoot een tand door de lip. Zij is toen ze 12 jaar oud was al eens door de politie naar Halt verwezen voor winkeldiefstal. De Halt-straf die zij toen kreeg heeft zij succesvol afgerond. Zij kan naar Halt worden verwezen nadat de officier van justitie daarvoor toestemming heeft gegeven.

Helaas, u heeft het foute antwoord gegeven.

Mishandeling is niet opgenomen in het Besluit Aanwijzing Halt-feiten. Echter in dit besluit is ook bepaald dat “een voorstel tot Halt-afdoening kan worden gedaan in vergelijkbare zaken van eenvoudige aard waarbij sprake is van overlast veroorzakend gedrag van geringe ernst, indien:
• een strafbaar feit van geringe ernst is begaan,
• het strafbare feit, de ernst daarvan en de schuld van de verdachte eenvoudig zijn vast te stellen,
• de omvang van de door het strafbare feit toegebrachte schade zich niet onderscheidt van die van de strafbare feiten genoemd in artikel 1,
• het strafbare feit zich leent voor een pedagogische benadering, en
• het strafbare feit de kern van het strafbare gedrag van de verdachte uitmaakt.”

In deze gevallen moet de officier van justitie toestemming verlenen. Dit gebeurt in het kader van ZSM. De Officier van Justitie kan ook van de recidiveregel afwijken dat een jongere slechts één maal voor een misdrijf naar Halt kan worden verwezen.

Correct beantwoord!

Mishandeling is niet opgenomen in het Besluit Aanwijzing Halt-feiten. Echter in dit besluit is ook bepaald dat “een voorstel tot Halt-afdoening kan worden gedaan in vergelijkbare zaken van eenvoudige aard waarbij sprake is van overlast veroorzakend gedrag van geringe ernst, indien:
• een strafbaar feit van geringe ernst is begaan,
• het strafbare feit, de ernst daarvan en de schuld van de verdachte eenvoudig zijn vast te stellen,
• de omvang van de door het strafbare feit toegebrachte schade zich niet onderscheidt van die van de strafbare feiten genoemd in artikel 1,
• het strafbare feit zich leent voor een pedagogische benadering, en
• het strafbare feit de kern van het strafbare gedrag van de verdachte uitmaakt.”

In deze gevallen moet de officier van justitie toestemming verlenen. Dit gebeurt in het kader van ZSM. De Officier van Justitie kan ook van de recidiveregel afwijken dat een jongere slechts één maal voor een misdrijf naar Halt kan worden verwezen.

Vorige Volgende
12/12
U heeft geen stellingen ingevuld.

Kijk eens op onze website voor meer informatie:

Halt.nl

Sluit de Quiz Ga terug